.
.
                  

                             
Valar is de naam van een volk uit een van de boeken van Tolkien.

”De Valar trokken westwaarts naar de Onsterfelijke Landen, waar ze een nieuwe woonplaats bouwden, Valinor genaamd. Daar schiepen ze vele woningen en tuinen en bouwden ze de stad Valimar. Hun land besloten ze te verlichten met twee magische Bomen. Het waren de hoogste bomen die er ooit zijn geweest”.

Het was een volk dat bouwde en liet bouwen en dit altijd tot in de perfectie deed.
    
  • Bestemmingsplanprocedures
  • Planologische haalbaarheidsonderzoeken
  • Planschade
  • Omgevingsrecht
  • Verzoeken planologische medewerking
  • Inspraakreacties, zienswijzen en beroepen
  • Bezwaren en beroepen omgevingsvergunningen
  • en andere planologische, omgevings- en bestuursrechtelijke zaken

 

 

 
.